LEADER
v predaji
nemocničných lôžok v SR

Viac informácií

nemocnice
dss
interier
BASCO SK, s.r.o.
Spoločnosť bola založená v roku 1996. Nosným programom sa stalo zariaďovanie nemocníc, domovov dôchodcov a zariadení sociálnej starostlivosti a to najmä zdravotníckym nábytkom, polohovateľnými lôžkami, intenzívnymi lôžkami pre ARO a JIS, lôžkami s dreveným obložením, širokou ponukou mobiliáru a antidekubitných systémov. Firma basco sk, s.r.o. od roku 1996 do roku 2015 zastupovala spoločnosť LINET  (ČR). Od roku 2016 výhradne zastupuje cenovo výhodnejšie portfólio firmy DOLSAN.