Komlexné zariaďovanie interiérov


lôžka, nábytku ,mobilár, lehátka

operačné stoly, lampy, pôrodné lôžka, gynekologické a urolologické vyšetrovacie lôžka