Zariadenie interiérov pre


diagnostické centrá a polikliniky, nemocnice domovy sociálnej starostlivosti, paliatívne oddelenia, hospice