Zoznam prestížnych zariadení sociálnej služby


Domov jesene života Bratislava

Domov seniorov Archa Bratislava

Domov dôchodcov Rača

DSS Zázrivá

DSS Nitra ,Na šindolce

Dominik n.o. Veľká Lehota

DSS Liptovské Sliače

DSS Liptovský Mikuláš

DSS Plavecké Podhradie

DSS Senec

DSS Báhoň

DSS pre deti Sibírska ul. Bratislava

Stredisko evanjelickej diakónie

DSS Dubnica nad Váhom

DSS Dubnica nad Váhom – Prejta

DSS Tulipán Považské Podhradie

Dom pokojnej staroby Gbely

DSS Medzilaborce

DSS Sládkovičovo

DSS Stropkov

DSS Bernolákovo

DSS Devínská Nová Ves

Spišská katolícka charita

Hospic Ľubica